Získat aplikaci Adobe Flash Player

Atelier A/D - výtvarné projekty

  • Výtvarné řešení interiérů volnou obrazovou tvorbou

  • Výtvarné řešení interiérů volnou keramickou tvorbou

rok 2008

rok 1999

  • Designérská řešení keramických objektů

rok 1997

  • Výtvarné ztvárnění areálu Natural Keramika Jevíčko