Získat aplikaci Adobe Flash Player

Atelier A/D - na čem právě pracujeme

Inženýring

Leden - březen:


2014

Září - prosinec:

Červenec - srpen:

 • Zpracováváme studii výstavby souboru rodinných domů v Ostrovačicích
 • Úprava dokumentace pro provedení stavby: tělocvična při Základní škole Bosonohy
 • Dokončili jsme návrh studie zástavby obytně - komerčního bloku domů mezi ulicemi
  Hybešova - Křídlovická
 • Zastavění lokality Hybešova, Leitnerova - Brno
  Zastavění lokality Hybešova, Leitnerova - Brno

Květen - červen:

 • Ukončili jsme hrubou stavbu a technický dozor investora při výstavbě mezonetového bytu Merhautova, Brno.
 • Zapracováváme změny stavby před dokončením do projektu rodinného domu Knínice.
 • Navrhujeme studii zástavby obytně - komerčního bloku domů mezi ulicemi
  Hybešova - Křídlovická

Březen - duben:

 • Vykonáváme technický dozor investora při realizaci mezonetového bytu Merhautova, Brno.
 • Ukončujeme stavební dozor na stavbě rodinného domu Ivanovice. Vnitřek je hotový, mladá rodina se již pomalu zabydluje...
 • Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská

Leden - únor:

 • Provádíme stavební dozor na stavbě rodinného domu Ivanovice.
 • Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská
  Rodinný dům Černohorská

 • Technický dozor investora při realizaci mezonetového bytu Merhautova, Brno.


2013

Listopad - prosinec:

 • Dokončili jsme a předali dokumentaci pro provedení stavby:
  Pohybové prostory při Základní škole Bosonohy
 • Stavební dozor na stavbě rodinného domu Ivanovice.
 • Technický dozor investora při realizaci půdního mezonetu Merhautova, Brno.

Září - říjen:

 • Zpracováváme dokumentaci pro provedení stavby: tělocvična při Základní škole Bosonohy
 • Stavební dozor na stavbě rodinného domu Ivanovice.
 • Technický dozor investora při realizaci půdního mezonetu Merhautova, Brno.

Červenec - srpen:

 • Dokončujeme projekt dřevostavby ve Starých Hutích, zpracováváme pro něj energetický
  audit a několik posledních vyjádření dotčených úřadů.
 • Stavební dozor na stavbě rodinného domu Ivanovice.
 • Technický dozor investora při realizaci půdního mezonetu Merhautova, Brno.
 • Návrh revitalizace a zateplení bytového domu Hradecká, Brno.

Květen - červen:

 • Prohlídka kostelu v Kloboukách u Brna, návrh sanace vlhkosti ve zdivu a podlahách.
 • Zpracováváme další stupeň projektové dokumentace dřevostavby ve Starých Hutích.
 • Dokončen projekt pro územní řízení a stavební povolení rodinného domu Ivanovice.
 • Přípravné práce a technický dozor na stavbě v Ivanovicích.

Březen - duben:

 • Intenzivní jednání a přípravné práce na podkrovní vestavbě mezonetu Merhautova
 • Pokračujeme v práci na projektu Fitness a Pillates Studio Koliště
 • Nacenění výstavby rodinného domu Jehnice, kontrola postupu výstavby.

Leden - únor:

 • Zpracováváme stávající stav a navrhujeme nový stav - Active Pillates Studio Koliště
 • Projektujeme studii a vizualizaci domu pro seniory - Pasohlávky.
 • Doplnění a oprava dokumentace pro stav. povolení garáží a skladů Řečkovice, nedostatečný projekt od jiné kanceláře.