Získat aplikaci Adobe Flash Player

Atelier A/D - úvod

Atelier A/D je architektonicko - projekční kancelář. Byla založena roku 1996 autorizovaným architektem Pavlem Procházkou a navazovala na
předcházejících 5 let spolupráce s architektem Rozehnalem v ateliéru Arch/art. Atelier pracuje již 18 let s kolektivem spolupracovníků na vysoké odborné
úrovni na zakázkách soukromé i veřejné sféry. Zabýváme se architekturou, komplexním projektováním, designem a návrhy i využitím výtvarných
děl v architektuře.
Specializujeme se na občanskou, bytovou i komerční výstavbu. Zabezpečujeme veškeré stupně stavebních záměrů - koncepty, studie, veškeré projektové stupně, zajišťování realizace, autorské i stavební dozory a inženýrskou činnost.

Nabízené služby:

  • koncepční příprava
  • studie, ekonomické rozvahy
  • veškeré stupně projektové přípravy
  • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a správci inženýrských sítí
  • vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, zadání a přípravy stavby
  • autorský a stavební dozor
  • kolaudační řízení
  • uvedení do provozu
  • interiérové návrhy, design
  • spolupráce s výtvarníky, výtvarné kompozice v architektuře