Získat aplikaci Adobe Flash Player

Atelier A/D - o nás

Architektonická kancelář Atelier A/D pracuje na autorských projektech, jejichž výsledkem má být, při úzké spolupráci s investorem, řešení, tedy po všech stránkách funkční, esteticky hodnotná stavba.
Stavba s odpovídajícím interiérem, vybaveným případně i výtvarnými díly, vsazená do uzpůsobeného exteriéru, tj. vnějšího prostoru.
Aby takový model fungoval, je třeba společné práce všech profesí zúčastněných na výsledném díle, rovněž i s účastí investora. Jeho potřeby a záměr jsou stále konzultovány, aby se promítly do konečné podoby architektury, interiéru nebo výtvarného díla (artefaktu) či kompozice.

Nabízíme všechna stádia projektových prací:

 • koncepční příprava
 • studie, ekonomické rozvahy
 • veškeré stupně projektové přípravy:
  • projekty pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
  • projekty pro vydání stavebního povolení (DSP)
  • projekty pro zadání stavby (DZS)
  • projekty pro provedení stavby (DPS)
 • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a správci inženýrských sítí
 • vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, zadání a přípravy stavby
 • autorský a stavební dozor
 • kolaudační řízení
 • uvedení do provozu
 • interiérové návrhy, design
 • spolupráce s výtvarníky, výtvarné kompozice v architektuře